Na tej stronie uczniowie umieszczają wersje robocze swoich projektów, dokonują publicznej samooceny swoich własnych prac i oceniają się wzajemnie.
Najlepsze produkty projektów stanowią materiały dydaktyczne z matematyki i fizyki i są umieszczane na mojej stronie.

O METODZIE PROJEKTU

Metoda projektu jest jedną z najlepszych nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Pamiętajmy: metoda projektu powstała w nowoczesnych gospodarkach jako sposób nowoczesnego organizowania pracy zespołów ludzkich i jest stosowana w wielu firmach. Dlatego warto ją poznać!