Narzędzia Web 2.0 stosowane w projektach

Wszystkie wymienione usługi należy uruchomić i skonfigurować za pomocą jednego, wspólnego konta grupy projektowej założonego w tym celu (na początku pracy) w serwisie:
W przypadku, jeżeli w projekcie będą potrzebne prezentacje offline, proszę użyć formatu PPT. Nie należy używać formatu PPTX (Power Point 2007). Można w tym celu użyć:
  • importu z prezentacji docs.google.com
  • eksportu z OpenOffice do formatu PPT 2000
  • zapisu w natywnym formacie PowerPoint dowolnej wersji do 2003 włącznie
  • w ostateczności eksportu z PowerPoint 2007 do PPT 2000.