Kryteria oceniania projektów

Prace publikowane online:
 1. Czy cel projektu został spełniony.
 2. Poprawność (brak błędów, kompletność).
 3. Czytelność (łatwość wyszukiwania treści będących głównym celem projektu, zrozumiałość).
 4. Różnorodność i celowość zastosowanych narzędzi.
 5. Poprawność techniczna (działające i "szybkowczytywalne" strony).
 6. Estetyka i atrakcyjność.
 7. Poprawność literacka i typograficzna.
 8. Inne ciekawe cechy.
Prezentacje na żywo
 1. Czy cel prezentacji został spełniony.
 2. Poprawność (brak błędów, kompletność ).
 3. Czytelność (przejrzystość, jasność i zrozumiałość wypowiedzi).
 4. Różnorodność i adekwatność zastosowanych modeli, własnoręcznie wykonanych pomocy, itp. oraz różnorodność zastosowanych metod prezentacji.
 5. Poprawność techniczna (działające prezentowane pomoce).
 6. Aktorstwo i atrakcyjność.
 7. Inne ciekawe cechy.