O METODZIE PROJEKTU

Metoda projektu jest jedną z najlepszych nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Pamiętajmy: metoda projektu powstała w nowoczesnych gospodarkach jako sposób nowoczesnego organizowania pracy zespołów ludzkich i jest stosowana w wielu firmach. Dlatego warto ją poznać!