Karta pracy projektu


Proszę liderów wszystkich grup o pobranie i udostępnienie kart projektu.
Aby pobrać kartę projektu, wykonaj poniższe czynności:
 1. Zaloguj się na koncie Google (Gmail).
 2. Otwórz ten dokument (kliknij).
 3. W menu Plik wybierz Pobierz kopię.
  • Jeżeli masz menu w obcym języku i przeszkadza Ci to, możesz wybrać język w prawym górnym rogu  - Ustawienia/Dokumenty (Settings).
 4. Masz teraz własną kartę projektu (jesteś jej właścicielem). 
 5. Udostępnij teraz dokument do edycji 
  • wszystkim kolegom swojej grupy,
  • nauczycielom prowadzącym projekt,
  • w tym celu kliknij Udostępnianie, wpisz lub wklej adresy Gmail wszystkich osób (można jednocześnie wkleić listę adresów zapisaną jako jeden adres w każdej linii).
 6. Link do karty projektu wklej na blogu projektu.