Początek i zakończenie projektu

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
Każda grupa przed przystąpieniem do projektu podpisuje z prowadzącym kontrakt na jego wykonanie.


Przykładowy szablon kontraktu .

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Na zakończenie projektu każda grupa umieszcza na swoich blogach post z tytułem "PODSUMOWANIE PROJEKTU" i w menu na dole po prawej stronie umieszcza link do "tytułu" tego posta. Podsumowanie powinno posiadać schemat:

 1. Temat projektu
  (ostatecznie sprecyzowany, uzgodniony i odzwierciedlający tematykę projektu)
 2. Grupa projektowa
  (osoby pracujące w grupie )
 3. Cele planowane
 4. Grupa docelowa
 5. Sposób przygotowania i realizacji
  (refleksje na temat przygotowania i przebiegu prac nad projektem)
 6. Wnioski
  (w tym: cele zrealizowane, niezrealizowane;
  oddzielnie: nabyte wiadomości, umiejętności i kompetencje w obszarze TI;
  najsilniejsze i najsłabsze punkty projektu i produktu)
 7. Autoewaluacja (ocena własnego rozwoju w projekcie, ewentualne linki do merytorycznych komentarzy)

UWAGA: można otrzymać punkty ujemne za komentarze kłamliwe.

OCENA INNYCH GRUP
Każda grupa dokonuje oceny innych grup. Pod własnym PODSUMOWANIEM PROJEKTU umieszcza OCENĘ INNYCH GRUP w formie tabelki z punktacją w skali 1 - 6, wykonaną w "dokumentach Google'a" w spreadsheeds.

Przykład tabelki .