Tematy projektów dla klas 2TR2 i 2TH1

  1. Przekładnie pasowe.
  2. Satelita geostacjonarny.
  3. Sztuczne satelity Ziemi.
  4. Ruch planet wokół Słońca (opozycje planet).
  5. Prawa Keplera a kosmonautyka (bezsilnikowe loty kosmiczne).
  6. Ruch elektronu w atomie wodoru (model atomu Bohra).
  7. Przyjrzyj się szprychom koła jadącego roweru. Postaraj się zaobserwować, w której części koła najłatwiej ci obserwować szprychy (góra, dół, tył czy przód kola), a z której strony najbardziej się rozmazują przy szybszej jeździe. Wytłumacz zaobserwowane zjawisko.

Ruch po okręgu

Uczeń
- potrafi objaśnić co to znaczy, że ciało porusza się po okręgu ze stałą szybkością,
- potrafi wyrazić szybkość liniową poprzez okres ruchu i częstotliwość,
- wie, co nazywamy szybkością kątową,
- potrafi wyrazić szybkość kątową przez okres ruchu i częstotliwość,
- wie, jak stosować miarę łukową kąta,
- potrafi zapisać związek pomiędzy szybkością liniową i kątową,
- wie, że przyspieszenie dośrodkowe występuje w związku ze zmianą kierunku prędkości,
- potrafi zapisać różne postacie wzorów na wartość przyspieszenia dośrodkowego,
- wie, że warunkiem ruchu jednostajnego po okręgu jest działanie siły dośrodkowej stanowiącej wypadkową wszystkich sił działających na ciało,
- potrafi rozwiązywać problemy dotyczące ruchu po okręgu.