OPIS CHARAKTERYSTYK I WYKRESÓW

CEL: Opanowanie słownictwa angielskiego służącego do opisu charakterystyk (wykresów), utrwalenie materiału z fizyki dotyczącego wykresu położenia w zależności od czasu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ZADANIA: Przeczytaj tekst znajdujący się na tej stronie i wykonaj zadania tam umieszczone.
Wypisz słowa, zwroty i wyrażenia służące do charakteryzowania wykresów.
Narysuj 3 swoje wykresy (analogicznie jak na stronie), po angielsku dokonaj analizy i porównań, sporządź notatkę.